Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI SMS SERVISI SMS SERVISI PARTNERA
 
Servisi realizovani u saradnji sa Servis provajderima.
Cijene su sa ukljucenim PDV-om i odnose se na slanje jedne SMS poruke prema servisnom broju.
 
Servis provajder Kratki kod Cijena
NTH 14941 0.70
NTH 14841 0.60
NTH 14741 1.00
NTH 14884 3.20
NTH 14669 1.50
Parking servis Herceg Novi 14511 0.85
Parking servis Herceg Novi 14512 0.55
Parking servis Herceg Novi 14515 5.05
Parking servis Podgorica 14551 0.60
Parking servis Podgorica 14552 0.50
Parking servis Podgorica 14553 0.40
Servis provajder Telemon 14564 1.82
Servis provajder Telemon 14563 0.54
Servis provajder Zire 14544 0.31
Servis provajder Zire 14554 1.00
Servis provajder Zire 14744 1.55
Servis provajder Zire 14711 0.62
Servis provajder Zire 14545 1.03
Servis provajder Zire 14505 2.07
Parking servis Nikšić 14661 0.50
Parking servis Nikšić 14662 0.30
Parking servis Nikšić 14663 0.20
Parking servis Nikšić 14550 0.40 / 0.30
ComTrade 14541 0.52
Daily press 14900 2.00
Parking servis Tivat 14701 0.50 / 0.80 / 5.00
Parking servis Berane 14550 0.30 / 0.40
Parking servis Ulcinj 14601 0.60
Parking servis Ulcinj 14602 0.40
Parking servis Herceg Novi 14510 0.85