Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI SMS SERVISI
 

Opšte informacije o SMS servisu

 
Kratke, odnosno SMS poruke omogućavaju vam da razmjenjujete tekstualne poruke sa korisnicima drugih mobilnih mreža. Ovu uslugu možete koristiti ukoliko imate aktiviranu opciju "slanje kratkih poruka". Kada vam je usluga aktivirana, neophodno ju je aktivirati i na telefonu, kako biste bili u prilici da razmjenjujete poruke.
 
Da biste na vašem telefonu aktivirali ovu uslugu potrebno je izvršiti sljedeća podešavanja:
 
  • u okviru glavnog menija izabrati opciju MESSAGES (ili MAIL u zavisnosti od vrste aparata)
  • zatim izabrati opciju koja omogućava podešavanje osnovnih parametara u vezi sa  slanjem poruka (MESSAGE SETTINGS, SEND MESSAGE OPTIONS ili sl)
  • neophodno je unijeti tj. podesiti sljedeće parametre:
    • broj servisnog centra (MESSAGE CENTER NUMBER, SERVICE CENTER ili sl.): ovdje je potrebno unijeti One servisni centar za slanje poruka: +38269200000   
    • oblik poruke: u zavisnosti od vrste aparata izaberite jednu od sljedeće četiri opcije: SMS, TEXT, DEFAULT ili STANDARD
    • dužina trajanja poruke (MESSAGE VALIDITY): u ovoj opciji izaberite 24 časa
 
Cijena svakog poslatog nacionalnog SMS-a zavisi od tarifnog paketa koji koristite.
 

SMS ka inostranstvu

Cijena slanja kratkih SMS poruka ka inostranstvu: 00.12 € po jednoj poslatoj poruci za sve naše korisnike.
Sve cijene prikazane su sa uračunatim PDV-om.
Slanje SMS poruke naplaćuje se odmah nakon slanja poruke. Isporuka SMS poruke ka međunarodnoj destinaciji je moguća jedino ako se destinacija nalazi na spisku roaming partnera.

Dužina SMS poruke

Stavke na računu