Opet nova ponuda pozivanjem kratkog koda *069#

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OPET NOVA PONUDA POZIVANJEM KRATKOG KODA *069#

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu koju će korisnici moći da aktiviraju putem besplatnog pozivanja kratkog koda *069#  tokom određenog perioda. Ponuda če biti dostupna  korisnicima koji ispunjavju uslove segmentacij u  periodu od 10 dana od dana poćetka kampanje.  Nakon isteka navedenog perioda korisnici neće moći aktivirati ponudu. Ponuda se ne može koristiti u romingu.

 

Ponuda:

Prepaid korisnici  čiji je prosječni iznos dopune u prethodna 3 mjeseca manji od 1.5EUR a čija je maksimalna vrijednost dopune u istom tom periodu  bila manja od 2EUR,   dopunom od minimum 2EUR dobijaju  neograničen broj minuta u Telenor mreži koji važe do ponoći dana u kom su izvršili dopunu.

Da bi mogli da koriste  minute u Telenor mreži besplatno,  potrebno je da nakon izvršene dopune od minimum 2 EUR ponudu aktiviraju  putem USSD koda *069# (odnosno, besplatnim pozivom na broj 069#) .

Ponuda će biti dostupna za aktivaciju u periodu od 26.08.2014. do 04.09.2014.

Ovu ponudu moguće je aktivirati više puta tokom trajanja kampanje  (jednom dnevno nakon dopune od minimum 2 EUR).