Novi Telenor internet pripejd po cijeni od 19.95 €

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVI TELENOR INTERNET PRIPEJD PO CIJENI OD 19.95 €

Share this:

NAZAD
 

Obavještavamo Vas da će počev od 08. maja 2014. godine prepaid Internet korisnicima biti dostupan novi Telenor internet pripejd po cijeni od 19.95 €, u kojem korisnik dobija USB modem i pripejd internet karticu sa 12 GB besplatnog saobraćaja po najvećoj brzini (brzina zavisi od uređaja koji korisnik  posjeduje), koje može da koristi 30 dana od aktivacije paketa (ne računajući sam dan aktivacije).

 

Korisnicima će, takođe, biti dostupan i Telenor Pripejd Internet paket po cijeni od 9.95 € u kojem dobijaju pripejd internet karticu sa 3 GB besplatnog saobraćaja po najvećoj brzini (brzina zavisi od uređaja koji korisnik  posjeduje), koje mogu da koriste 15 dana od aktivacije kartice.

 

Svim korisnicima će biti dostupni i novi internet tarifni dodaci koji im omogućavaju pristupp dnevnom, petnaestodnevnom i mjesečnom internetu.

Aktivacijom dodatka ,,1-dan interneta’’ za 0.95€ korisnik dobija neograničen pristup internetu 24 sata od trenutka aktivacije. Poslije iskorišćenih 500 MB brzina se smanjuje na 128kb/s.

 

Aktivacijom dodatka ,,15-dana interneta’’ za 5.95€ korisnik dobija neograničen pristup internetu u trajanju od petnaest dana od trenutka aktivacije. Poslije iskorišćenih 3 GB brzina se smanjuje na 128 kb/s.

 

Aktivacijom dodatka ,,30-dana interneta’’ za 15.95€ dobijaš neograničen pristup internetu u trajanju od trideset dana od trenutka aktivacije. Poslije iskorišćenih 10 GB brzina se smanjuje na 128 kb/s.

 

Svi detalji ponude korisnicima su dostupni na Telenor sajtu, kao i u važećem cjenovniku.