Nove ponude pozivanjem kratkog koda *069#

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVE PONUDE POZIVANJEM KRATKOG KODA *069#

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi nove ponude koje će korisnici moći da aktiviraju putem besplatnog pozivanja kratkog koda *069#  tokom određenog perioda. Ponude ce biti dostupne  korisnicima koji ispunjavju uslove segmentacije za odredjenu ponudu. Sve ponude ce biti dostupne za aktivaciju u periodu od 10 dana od dana pocetka kampanje. Nakon isteka navedenog perioda korisnici neće moći aktivirati ponude, a korisnicima koji su već aktivirali neku od ponuda biće omogućeno njihovo korišćenje do isteka validnosti konkretne ponude.

 

Aktivirana ponuda ce biti dostupna za koriscenje počevsi od dana aktivacije (uključujući i dan aktivacije) i trajace do isteka 24 sata zadnjeg dana aktiviranog perioda.  

Nijedna navedna ponuda se ne može koristiti u romingu. Nepotrošeni minuti,  SMS poruke i MB se ne mogu prenijeti u naredni period.

 

Ponuda 1.

Prepaid korisnici koji su u prethodnih 3 mjeseca u prosjeku nedjeljno imali korišćenje interneta u vrijednosti od 0.2 do 0.7€. mogu aktivirati data dodatak na USSD kodu *069#  koji sadrži 200 MB internet saobraćaja po cijeni od 1€.  Nakon potrosenih 200MB brizina se spusta na 64kbps. Validnost ponude je  7 dana od momenta aktivacije.

Ponuda ce biti dostupna za aktivaciju u periodu od 15.08.2014. do 25.08.2014.

Korisnik ce moci da aktivira ponudu samo u slucaju ako nema aktivnu neku drugu data ponudu.

Ovu ponudu moguce je aktivirati vise puta tokom trajanja kampanje, ali pod uslovom da je korisnk potrosio prethodno aktiviranu ponudu.

 

Ponuda2:

Pripejd korisnici koji u prethodnih 3 mjeseca nisu kupili nijednu ponudu  na servisu Moj Meni i u istom periodu  imali prosječnu nedjeljnu potrošnju u nacionalnom sabraćaju od 1 do 1.5€,   mogu da aktiviraju dodatak na USSD kodu *069# koji sadrži 500 minuta u Telenor mreži, 500 SMS poruka i 100 MB u nacionalnom saobraćaju po cijeni od 2 €. Bonus saobraćaj važi 7 dana od momenta aktivacije. Nakon potrosenih 100MB brizina se spusta na 64kbps

Ponuda ce biti dostupna za aktivaciju u periodu od 15.08.2014. do 25.08.2014

Ovu ponudu moguce je aktivirati vise puta tokom trajanja kampanje, i za nju vaze ista pravila kao i za Dodaj sve nedjeljne ponude.