Nova pripejd ponuda

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVA PRIPEJD PONUDA

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu – mjesečni “Dodaj sve” dodatak, koji će korisnicima biti dostupan za pregled i aktivaciju na besplatnom kodu *121#. Dodatak  sadrži 300 minuta u Telenor mreži, 300 SMS poruka prema svim mrežama u Crnoj Gori i 100 MB u nacionalnom saobraćaju.

 

Brzina interneta opada na 64Kbps nakon potrošenih MB navedenih u ponudi. Bonus saobraćaj važi 30 dana od momenta aktivacije, a cijena dodatka iznosi 3EUR sa PDV-om.

Korisnici će ovu ponudu moći da aktiviraju u peirodu od 15.12.2014.  do 15.01.2015. godine, pri čemu se minuti, SMS poruke i MB ne mogu koristiti u roamingu niti se mogu prenijeti u period nakon isteka 30-og dana od dana aktivacije.

 

Nakon isteka navedenog perioda korisnici neće moći  vise da pregledaju niti aktiviraju ovu ponudu a korisnicima koji su već aktivirali neku od ponuda biće omogućeno njihovo korišćenje prema prethodno navedenim uslovima.