Korisnici Start paketa moći će koristiti ponude iz servisa Moj Meni

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE KORISNICI START PAKETA MOĆI ĆE KORISTITI PONUDE IZ SERVISA MOJ MENI

Share this:

NAZAD
 

Počev od 28. marta  2014. godine, korisnici Start paketa će biti u mogućnosti da koriste ponude iz servisa Moj Meni.