Zeleno dugme – servis podrške na daljinu za stare osobe

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ZELENO DUGME – SERVIS PODRŠKE NA DALJINU ZA STARE OSOBE

Share this:

NAZAD
 
Na danas održanoj pres konferenciji, kompanija Telenor i Gerontološko društvo Crne Gore su u saradnji sa partnerima - Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Delegacijom evropske komisije u Crnoj Gori predstavili servis Zeleno dugme – servis podrške na daljinu za stare osobe.
 
Servis Zeleno dugme, pomoc na daljinu starim osobama, razvijen je tako da je baziran na telekomunikacionim tehnologijama, a da u svakom trenutku aktivno poveca pristup servisima socijalne zaštite zajednici starih ljudi. Sam servis takode jaca integraciju ove grupe stanovništva i omogucava bolje mjere sigurnosti i zaštite ka njima, kako clanova porodice tako i ustanova od znacaja.
 
Siniša Nacic, Gereontološko društvo Crne Gore, osvrnuo se na samu ideju projekta: Projekat Standardizacija sistema socijalne zaštite starih lica u Crnog Gori, nastao je kao direktan rezultat Akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori. Usvajanje normative i standarda treba da definiše ko, kako, i pod kojim uslovima može pružati usluge socijalne zaštite.
Standardi identifikuju ostvarive zahtjeve za pružaoce usluga, da bi se obezbijedio što bolji kvalitet usluga i oni su takode osnov za uspostavljanje procesa kontrole i uradeni su  tako da budu primjenjivi državnom, privatnom i nevladinom sektoru, realni i prije svega mjerljivi. Projektom se kroz definisanje standarda podstakao proces razvoja i uvodenja usluge pomoci na daljinu Zeleno Dugme u kome partnerski ucestvuju NVO, privatni i javni sektor. Cilj uvodenja servisa je da se starim licima omoguci što duži ostanak kuci, dokle god je to moguce i da im se tako omoguci da što duže funkcionišu u svom prirodnom okruženju, blizu porodice i prijatelja.
 
Snežana Mijuškovic, pomocnik ministra, Sektor za socijalno staranje i djeciju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja podsjetila je na dosadašnji rad Ministarstva na ovom polju i opštu sliku Crne Gore: ''Kao i u vecini zemalja, ocito je da se i u Crnoj Gori proces starenja stanovništva ubrzava. Oko 17% naše populacije je starije od 60 godina, oko 12% stanovnika je starije od 65 godina, a bilježi se i rast stanovnika starijih od 80 godina života. Promjene u tradicionalnom nacinu života nužno su dovele do potrebe osmišljavanja kvalitetnih oblika zaštite stanovnika treceg životnog doba. Razvoj sistema socijalne zaštite starih lica u crnoj gori odvija se u skladu sa Strategijom razvoja socijalne zaštite starih lica 2008-2012.’’
 
Ispred Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Clive Rumbold, šef odsjeka za politiku, evropske integracije i trgovinu ocjenio je da su ovakvi projekti od izuzetnog znacaja za Crnu Goru. Gdin Rumbold je dao primjere EU i uputio na važne korake kada je u pitanju socijalna zaštita i unaprjedenje iste u Crnoj Gori.
 
Ana Radulovic, zamjenik izvršnog direktora za koorporativne poslove u Telenoru, objasnila je da ''se u Telenoru, u okviru strategije društveno odgovornog poslovanja, kompanija Telenor trudi da proširi koristi od mobilnih komunikacija na što je moguce veci broj ljudi. Ovo znaci više od razvijanja mreže i obezbjedivanja servisa. To u stvari znaci aktivno povecavanje pristupa koristima od mobilnih komunikacija ljudima koji možda na drugi nacin ne bi mogli biti povezani. Servis Zeleno dugme, pomoc na daljinu starim osobama, baziran  je na telekomunikacionim tehnologijama, a da u svakom trenutku aktivno poveca pristup servisima socijalne zaštite zajednici starih ljudi. Sam servis takode jaca integraciju ove grupe stanovništva i omogucava bolje mjere njihove sigurnosti i zaštite, kako od clanova njihove porodice tako i ustanova od znacaja. Servis funkcioniše na jednostavan nacin.

Korisnik ovog servisa pritiskom na dugme koje se nalazi na poledini telefona odmah dobija operatera u Telenorovom Call centru. Dugme na poledini telefona je predefinisano da poziva Telenorov call centar i taj poziv ima prioritet u odnosu na druge pozive prema našem call centru. Operater u svojoj bazi ima podatke o korisniku, kao i kontakt osobe koje treba da pozove kada dobije pozvi od korisnika servisa. Shodno potrebama korisnika servisa operater u Telenorvom call centru zove kontakt osobe koje su najcešce clanovi porodice ili stupa u kontakt sa ustanovama od znacaja kao na primjer hitna služba. Kontakt osoba koja je definisana je u obavezi da uspostavi komunikaciju sa korisnikom servisa i o tome obavijesti operatera u call centru.''.
 
Servis Zeleno dugme od danas ce koristiti 20 korisnika koji su definisani od strane Gerontološkog društva, koji ce narednih pola godine besplatno koristiti ove posebne telefone koje je Telenor obezbijedio. Nakon ovog perioda, servis ce biti dostupan i svim zainteresovanim gradanima Crne Gore.
 
Nosilac projekta koji je podržala Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori je Skupnost socialnih zavodnov iz Slovenije, a lokalni partneri su Ministarstvo rada i socijalnog staranja, NVO Gerontološko društvo i Telenor.