Više od 600 hiljada poruka poslato u novogodišnjoj noći

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA VIŠE OD 600 HILJADA PORUKA POSLATO U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI

Share this:

NAZAD
 
 Ukupno 625.948 tekstualnih poruka (SMS) isporučeno je kroz Telenorovu mrežu u Crnoj Gori od 31. decembra 2016. u 19 časova do 1. januara 2017. godine u 11 časova, a tokom istog perioda ukupno 20.978 tekstualnih poruka poslato je iz Telenorove mreže u inostranstvo.
 
Tokom perioda najvećeg SMS saobraćaja – između ponoći i dva sata ujutro 1. januara 2017. godine – poslato je 243.397 poruka.
 
U novogodišnjoj noći i danas do 11 časova obavljeno je 774.804 poziva, a kroz Telenorovu mrežu prošlo je više od 5 terabajta podataka. U istom periodu, broj korisnika digitalnih servisa kao što su Viber, Instagram i WhatsApp porastao je za 30%, u odnosu na uobičajeni saobraćaj.