Veći broj pretplatnika i rast prihoda u drugom kvartalu 2011.

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA VEĆI BROJ PRETPLATNIKA I RAST PRIHODA U DRUGOM KVARTALU 2011.

Share this:

NAZAD
 
Telenor Crna Gora je završio drugi kvaratal 2011. sa prihodima 3.2% vecim nego u istom periodu prošle godine. Takode, Telenor je sa 40% tržišnog ucešca u ukupnom broju korisnika ojacao svoju lidersku poziciju na tržištu Crne Gore.
 
Prihodi Telenora u drugom kvartalu 2011. dostigli su 19.7 miliona eura, što predstavlja rast od 3.2% u odnosu na isti period prethodne godine. Znacaj rast je ostvaren prvenstveno zahvaljujuci rastu prihoda od mobilnog interneta, prihodima od roaminga, te znacajnom rastu prepaid prihoda. U drugom kvartalu EBITDA (profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova depresijacije i amortizacije) je dostigla 46.2%.
 
Izvršni direktor Kaaren Hilsen je istakla da ''su Telenorovi pozitivni rezultati u 2011. vrlo ohrabrujuci i predstavljaju dobar osnov za dalje pružanje najboljeg korisnickog iskustva, tako da ce Telenor i dalje biti izbor za uspješno zadovoljenje svih komunikacionih i informacionih  potreba korisnika'.'

Broj korisnika Telenor mreže na kraju drugog kvartala 2011. je bio 442.000, cime je Telenor Crna Gora i ojacao svoju lidersku poziciju  na tržištu telekomunikacija, sa ukupnim udjelom od 40%.
‘’Potrebe i zahtjevi korisnika za mobilnim internetom i pametnim telefonima u Crnoj Gori su u porastu. U Telenorovom fokusu ce biti ovi segmenti i u narednom periodu, kroz pružanje odgovarajucih proizvoda i servisa u najbržoj mreži u Crnoj Gori’’, istakao je Mike Michel, zamjenik izvršnog direktora za komercijalne poslove i prodaju.
 
Telenor u Crnoj Gori je dio Telenor Grupe, jednog od najvecih mobilnih operatora u svijetu. Više detalja o Telenor Grupi i njenom poslovanju možete naci na sajtu: www.telenorgroup.com. Informacije o Telenoru u Crnoj Gori, vodecem crnogorskom mobilnom operateru, dostupne su na: www.telenor.me