Uz pomoć tehnologija do rješenja za društvene izazove

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA UZ POMOĆ TEHNOLOGIJA DO RJEŠENJA ZA DRUŠTVENE IZAZOVE

Share this:

NAZAD
 
Upravni odbor Telenor fondacije izabrao je tri nova projekta koja će dobiti finansijsku podršku za rješavanje aktuelnih izazova u zajednici kroz upotrebu digitalnih tehnologija. Na četvrtom konkursu Telenor fondacije „Uključi se digitalno“ podržani su: „IT podrška razvoju avanturističkog turizma“, projekat Turističke organizacije Žabljak, „Društvena mreža za mlade sa smetnjama u razvoju“, koji će realizovati Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja i „Edukacijom do inkluzije mladih sa područja Konika“, projekat Crvenog krsta Crne Gore.
 
Osnovna ideja projekta „IT podrška razvoju avanturističkog turizma“  je da se, uz pomoć GPS uređaja i pametnih telefona, kooridinate u tri nacionalna parka Crne Gore učine dostupnim na popularnim turističkim sajtovima. Koordinate planinskih staza i lokacija od značaja prikupljaće planinari, biciklisti, turistički vodiči i entuzijasti koji vole boravak na planini.  
 
Projekat pljevaljskog Dnevnog centra podrazumijeva kreiranje posebne platforme koju će koristiti osobe sa oštećenjem vida, sluha, kao i osobe sa smetnjama u razvoju. Platformom će se povezati svi dnevni centri u Crnoj Gori, njihovi korisnici i volonteri.
 
Treći projekat, „Edukacijom do inkluzije mladih sa područja Konika“, biće realizovan u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore. Glavni cilj je poboljšanje socijalizacije mladih Roma, Egipćana i izbjeglica iz Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine. Mladi će steći osnovna znanja i vještine rada na računaru,  upotrebe društvenih mreža i bezbjednog koršišćenja interneta.
 
Konkurs Telenor fondacije bio je otvoren za rješenja koja nastoje unaprijediti oblast obrazovanja, zaštitu životne sredine i inkluziju društveno ugroženih grupa.