Saradnja za dalji razvoj elektronskih komunikacija

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA SARADNJA ZA DALJI RAZVOJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Share this:

NAZAD
 
Sastanak predstavnika Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i kompanije Telenor održan je danas sa ciljem jacanja dalje saradnje u kreiranju regulatornog okvira koji ce doprinijeti daljem razvoju sektora elektronskih komunikacija.
 
Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije g-din Vujica Lazovic i pomocnik ministra za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar g-da Ratka Strugar posjetili su danas kompaniju Telenor. Predstavnici kompanije Telenor: Mike Michel – zamjenik izvršnog direktora za komercijalne poslove i prodaju, Ana Radulovic - zamjenik izvršnog direktora za korporativne poslove i Dragan Ratkovic – specijalista u sektoru pravnih i regulatornih poslova, upoznali su predstavnike Ministarstva sa tekucim aktivnostima i planovima kompanije za naredni period, cime se potvrduje dugorocna posvecenost Telenor Grupe na crnogorskom tržištu.
 
Na sastanku je takode bilo rijeci i o aktuelnim pitanjima iz oblasti regulative koja tretira sektor telekomunikacija, gdje je istaknuto da je predvidljivost i sigurnost regulatornog ambijenta, sigurnost investitora, poštovanje stecenih prava i obaveza neophodan uslov uspješnog poslovanja na svakom tržištu. To je faktor koji u znacajnoj mjeri opredjeljuje svakog investitora da ulaganjem u kompaniju ucestvuje u ukupnom razvoju države u kojoj posluje.
 
Potpredsjedik Vlade i ministar g-din Lazovic je istakao zadovoljstvo dosadašnjim razvojem sektora elektronskih komunikacija i doprinosom kompanije Telenor. Takodje je istakao spremnost ministarstva da u saradnji sa operatorima radi na kreiranju predvidljivog poslovnog okruzenja a u cilju daljeg razvoja ICT sektora.

Predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i kompanije Telenor dogovorili su i nacin buduce saradnje u kreiranju regulatornog okvira koji ce doprinijeti daljem razvoju sektora elektronskih komunikacija.