Kako i do kada besplatno zamijeniti karticu i uraditi pre-paid registraciju

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA KAKO I DO KADA BESPLATNO ZAMIJENITI KARTICU I URADITI PRE-PAID REGISTRACIJU

Share this:

NAZAD
 
Telenor redovno obavještava korisnike putem SMS-a o nacinima kako mogu izvršiti besplatnu zamjenu kartica i prepaid registraciju, a kako bi izbjegli cekanja, te zato pozivamo korisnike da slijede dobijena uputstva i pravovremeno izvrše zamjenu i registraciju kartica.
 
Nakon sticanja državne nezavisnosti, mobilni operatori u Crnoj Gori bili su u obavezi da uvedu novododijeljeni državni mobilni kod, koji je sastavni dio svake SIM kartice. Novi kod Telenor mreže je 297 01, i uspješno je implementiran u tehnickim sistemima i mrežama roaming partnera. Upravo iz ovog razloga, svi gradani moraju zamijeniti svoje postojece SIM kartice novim. Osim novog koda, nove kartice imaju atraktivniji sadržaj od postojecih. Na njima je implementiran direktan pristup provjeri stanja na racunu, aktivaciji i deaktivaciji pojedinih servisa, zabavne kategorije (horoskop, vicevi, ljubavna slagalica) kao i sve popularniji Facebook. Rok za zamjenu kartica je kraj septembra 2011.
 
Prema Pravilniku o nacinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža, koje je donijelo nadležno Ministarstvo, svi operatori imaju obavezu da registruju prepaid korisnike. Gradani koji ne budu registrovali svoje pre-paid brojeve nakon zakonskog roka za registraciju ce biti iskljuceni sa mreže. Registracija je obavezna i za korisnike prepaid mobilnog internet. Sam proces registracije je propisan zakonom, a predviden je zbog uskladivanja sa evropskom zakonskom regulativom.

Registracija prepaid korisnika se obavlja na jednostavan nacin, popunjavanjem vec pripremljenog formulara, uz licnu kartu ili pasoš, dok maloljetna lica treba da imaju neki identifikacioni dokumet, recimo zdravstvenu knjižicu. Rok za registraciju prepaid korisnika je 31. decembar 2011.
 
Telenor na svim svojim prodajnim mjestima, kao i podsredstvom mobilnih timova, vrši besplatnu zamjenu kartica korisnicima, uz mogucnost kopiranja podataka. Pre-paid registraciju je moguce uraditi i u objektima Pošte Crne Gore