Broj korisnika online pravnog savjetovališta u porastu

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA BROJ KORISNIKA ONLINE PRAVNOG SAVJETOVALIŠTA U PORASTU

Share this:

NAZAD
 
Smjernice za ostvarivanje prava za osobe sa invaliditetom, dostupne na portalu DisabilityINFO, do sada su preuzete 756 puta. Posjetioci portala najviše su se interesovali za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, i to smjernica za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, koja je preuzeta čak 342 puta, i dodatka za njegu i pomoć, koja je preuzeta 151 put.
 
Nakon objavljivanja prvih smjernica, povećao se broj osoba s invaliditetom koje se odlučuju za prvostepene i drugostepene žalbene postupke zbog nepriznavanja prava od strane institucija.
 
Smjernice funkcionišu u okviru online pravnog savjetovališta Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje je pokrenuto sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Projektom „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji Udruženje realizuje uz podršku Telenor fondacije, planirana je izrada smjernica za ostvarivanje prava u oblastima u kojima su osobe sa invaliditetom najčešće tražile savjet.
 
„Broj korisnika je u stalnom porastu, a naše pravno savjetovalište konstantno unapređujemo dodatnim procedurama i smjernicama, i tako olakšavamo pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Tokom 2016.godine, pravnu pomoć pružili smo za 124 osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica. Osim njih, 95 studenata sa invaliditetom svakodnevno koristi naše pravne savjete“, kaže Marina Vujačić, izvšna direktorica UMHCG.
 
Na portalu Disabilityinfo.me dostupne su audio i video opcija, a u toku je i razvijanje aplikacije pravnog savjetovališta za iOS i Android pametne telefone. Aplikacija će omogućiti efikasniji pristup informacijama koje su osobama s invaliditetom potrebne za ostvarivanje prava.
 
Projekat „ICT u služi ostvarivanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom“ izabran je na konkursu Telenor fondacije, kojim se podržavaju rješenja izazova u zajednici korišćenjem interneta i digitalnih tehnologija, u martu prošle godine.