Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ONE CRNA GORA | USLOVI KORIŠĆENJA INSTAGRAM
 

Kratki opis Aplikacije

 

Instagram je servis koji podrazumijeva mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: servis) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Instagram. Instagram je dostupan na Android i iPhone uređajima i korisnicima koji su aktivirali servis omogućava pristup Instagramu, nezavisno od uređaja koji posjeduju.


Svim svojim korisnicima fizička lica na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Korisnici), One Crna Gora dodjeljuje 10 GB interneta u nacionalnom saobraćaju za korišćenje servisa, bez brige o dodatnoj naplati interneta.

 

Napomena:

Ukoliko napuštate Instagram okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cjenovniku paketa koji koristite.

 

 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik koristio servis mora da bude konektovan na internet;
 • Prije registracije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja na Instagram sajtu https://help.instagram.com/478745558852511
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen za korišćenje servisa i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena servisa je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.1.me  za korisnike One Crna Gora;
 • Korisnici će moći da aktiviraju servis putem Moj One; 
 • One Crna Gora ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao servis;
 • Ukoliko napuštate Instagram okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje servisa;
 • One Crna Gora zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa servisu putem  druge mreže (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), One Crna Gora neće obezbjeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Ukoliko korisnik pregleda Instagram sadržaj kroz eksterne sajtove, internet saobraćaj se troši iz saobraćaja dodijeljenog za ovaj servis;
 • Ukoliko korisnik otvara eksterne linkove (sadržaje) putem Instagrama, internet saobraćaj se troši po standardnoj tarifi;
 • One Crna Gora može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Aplikacije, i pružanja informacija o istoj. Tarifni dodatak 


Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem Moj One aplikacije.


Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa putem Moj One aplikacije.


Prva aktivacija servisa za pripejd je besplatna, a servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 0.99 (sa porezom) eura mjesečno.

 


Odgovornost i korišćenje Instagram servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Instagram-u isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Instagram-a ;
 • One Crna Gora neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Instagram, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika https://www.instagram.com/, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • One Crna Gora odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmjenjuje putem Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • One Crna Gora ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Instagram servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.